wtorek, 9 października 2012

Wrzesień w Batikap // September in Batikap

Znów jestem w mieście. O miesiąc wcześniej niż to zakładał plan. Wszystko z powodu zbliżającej się już czwartej akcji uwolnienia orangutanów. Ale od początku. Po odwołanym locie miesiąc temu udało mi się dotrzeć do obozu.


Choć z jednio dniowym opóźnieniem jednak wystartowaliśmy. 
// 
Even thought with tha one day delay we have finaly took off. 


Rozprzestrzeniające się plantacje, na trasie z Palangkarayi do Tumbang Kuni.
 // 
Still expanding plantations on the way from Palangkaraya to Tumbang Kuni.


Wciąż nietknięty las na trasie Tumbang Kuni do Tumbang Naan. 
//
 Still undisturbed forest on the way from Tumbang Kuni to Tumbang Naan.


Podróż samolotem do Batikap zaoszczędza zwykle 2 dni. Ponieważ dolecieliśmy do T. Naan dość późno, a poprzedniej nocy intensywnie padało do obozu dotarliśmy dopiero następnego dnia. Wszystko dlatego, że poziom wody w rzece podniósł się znacznie i podróż łodzią po zmroku była zbyt niebezpieczna. W związku z tym przenocowaliśmy w Tumbang Tohan i następnego ranka ruszyliśmy do obozu. 

Ten ostatni miesiąc okazał się być bardzo intensywny. Nie tylko pod względem monitoringu i obserwacji orangutanów, ale także rozpoczynających się przygotowań do następnego uwolnienia.  Był to również trudny miesiąc. Niemal każdy dzień przynosił nowe wyzwania, z którymi cały nasz team musiał się zmierzyć. Nie było łatwo, ale dzięki zaangażowaniu wielu osób wszelkie trudności udało się pokonać i zaplanowany monitoring przebiegł zgodnie z planem pomimo drobnych utrudnień.

Monic zajadająca się termitami. 
// 
Monic feeding on termites.
 
W drodze do Camp Monnu z Meryl i Pak Tuwe. 
// 
On the way to Camp Monnu with Meryl and Pak Tuwe.


W Tumbang Naan z Erwinem wzięłam udział w jednym z wielu 
działań teamu prowadzącego proces socjalizacji. 
// 
In Tumbang Naan with Erwin. 
I joined one out of many events 
which are carried out by our team as a part of socialization process.


Po dość intensywnym i różnorodnym miesiącu w Batikap przybyłam do miasta by przedyskutować kilka kwestii, zaraportować wyniki monitoringu i wziąć udział w procesie przygotowań do następnej, dużej akcji uwalniania kolejnej, już czwartej, grupy orangutanów. Po bardzo intensywnym tygodniu rozmów, spotkań, planowania i zakupów znów się pakuję by wrócić do lasu. Przygotowania do następnego uwolnienia, podobnie jak wszystkich poprzednich, odbywają się w centrum w Nyaru Menteng ale także w Batikap. Wracam więc by razem z chłopakami przygotować obóz. Już za kilka tygodni do już uwolnionych 23 orangutanów dołączą następne! Przygotowani, uwolnienie oraz wyniki monitoringu możecie śledzić na blogu fundacji: http://goingback2dforest.wordpress.com/.

---

Again, I'm in town. About a month earlier than planned. All because of the upcoming, fourth release of orangutans. But from the beginning. After the canceled flight  a month ago, I managed to reach the camp with a slight delay.

Flying to Batikap saves usually 2 days. Since we landed in T. Naan quite late during the day and it was raining heavily the night before we got to the camp the next day. That's because the water level in the river has increased significantly and travelling by boat after dark was too dangerous. Therefore we slept in Tumbang Tohan and on the next morning we went to the camp.

This last month was very intense. Not only in terms of monitoring and observing orangutans, but also the beginning of preparations for the next release. It was also a difficult month. Almost every day brought new challenges that our entire team had to face. It was not easy, but thanks to the efforts of many people we managed to overcome the difficulties and planned monitoring runs smoothly.

So after a fairly intense month in Batikap I came to the city to discuss several issues, report the monitoring results and participate in the process of preparation for the next, forth already, release of orangutans. After even more intense week of discussions, meetings, planning, and purchasing necessary equipment here in town I am packing again to go back to the forest. Preparation for the next release, like all previous ones, will take place both in the Nyaru Menteng Center but also in Batikap. So I'm going back, to, together with the boys prepare camp. In just a few weeks to already released orangutans 23 new will join! You can follow the preparation, release, and monitoring results on the blog: http://goingback2dforest.wordpress.com/.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz